dla Czerwonego Korsarza z Gdańska, który przywrócił mnie z niebytu po 8 latach.